Ondanks de drukte in de huisartsenpraktijk willen zowel arts als patiënt de
best mogelijke zorg.

Wederzijds begrip en een goede planning zijn hier de sleutelwoorden.

Enkele praktische tips

* Echt dringende zorg krijgt voorrang, neem hiervoor telefonisch contact op
met de praktijk. Bij twijfel zal een arts beslissen over de dringendheid van
uw probleem (mogelijk niet uw vaste huisarts).

* Boek afspraken zoveel mogelijk online. Is de agenda online volzet? Bel dan
naar de praktijk. We zoeken een oplossing voor problemen die niet kunnen
wachten.

* Hou telefonische contacten zo kort mogelijk.

* Plan niet dringende en opvolgafspraken ruim op tijd.

* Maandagen, brugdagen of de dag na een feestdag of verlengd weekend zijn
meestal heel druk, niet de meest geschikte dagen voor opvolgafspraken.

* Breng een lijstje van vaste medicatie met voorschrift mee naar de
consultatie