Afspraak maken

Onze artsen

Onze Paramedici

Opleidingspraktijk

Een beroep leer je niet alleen uit boeken. In de praktijk oefenen is een noodzaak. 
Onze praktijk biedt aan studenten de mogelijkheid hun opleiding te vervolmaken op de werkvloer.

HAIO’s

Huisarts & Co is een opleidingspraktijk verbonden aan het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding) en erkend door de Federale Overheid. Dit betekent dat in onze praktijk HAIOs meewerken.

De HAIO (HuisArts In Opleiding) is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO mag en kan dus zelfstandig werken onder toezicht, net zoals een assistent in een ziekenhuis.

Dr. Jacky de Rooij en Dr. Véronique Doms zijn erkend als praktijkopleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de HAIO, maar alle huisartsen van Huisarts & Co delen hun ervaring en kennis om de HAIO zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stagiairs

Soms lopen studenten geneeskunde stage in de praktijk. Zij hebben nog geen zelfstandige activiteiten in de praktijk en zijn steeds vergezeld van één van de stageleiders.

Ook voor de opleiding als medisch secretaresse of verpleegkundige in de huisartsenpraktijk staat Huisarts & Co open en bieden we mensen in opleiding de mogelijkheid om te oefenen in de praktijk.

De stagiairs zijn net als alle medewerkers in onze praktijk gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen aan derden geen mededelingen doen van de persoonsgebonden informatie die ze in de praktijk horen. We begrijpen dat het soms moeilijk kan zijn iets mee te delen met een stagiair erbij. Je mag dan gerust vragen dat de stagiair even buiten gaat.