Afspraak maken

Onze artsen

Onze Paramedici

Corona

Symptomen

Heeft u één of meerdere van volgende klachten?

  • Koorts
  • Verkouden
  • Hoesten
  • Kortademigheid
  • Plots verlies van smaak of geur
  • Keelpijn
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Waterachtige diarree

Ja? Surf naar mijncoronatest.be rubriek ‘ik heb symptomen’.  Bij ernstige symptomen of twijfel: bel naar uw huisarts.